Houlkær kirke

Konfirmander

På 7. klassetrin kan man gå til konfirmationsforberedelse og blive konfirmeret. Hos os består forløbet af 13 uger med to ugentlige lektioner samt en temauge. Desuden skal man gå i kirke for at være med til gudstjeneste.

Det er en forudsætning for at blive konfirmeret, at man er døbt. Er man ikke døbt, kan man blive det i løbet af konfirmationsforberedelsen.

Invitation sendes til alle elever på 7. årgang på Houlkærskolen.

Længere nede på siden kan du se de kommende års konfirmations-datoer for de enkelte klasser.

 

Konfirmandernes temadage november 2012

Skrot Gud!

Det var overskriften for et led i den temauge, som konfirmanderne havde i kirken. I et værksted fremstillede konfirmanderne krucifikser af skrot og genbrugsmateriale. Der blev tænkt mange store tanker, om hvordan de forskellige ting kan symbolisere egenskaber ved Gud. Vi snakkede om, at Jesus kunne se værdi også hos det og dem, som andre havde kasseret.  

Datoer for konfirmationerne 2014 - 2018

2014:
Konfirmation af A-klassen søndag den 11. maj kl. 10.30 ved Lotte Martin Jensen
Konfirmation af B-klassen lørdag den 10. maj kl. 9.30 ved Kristine Jersin
Konfirmation af C-klassen lørdag den 10. maj kl. 11.00 ved Kristine Jersin

2015:
Det foregår klassevis, og der er tre hold
A - Klassen St. Bededag den 1. maj kl.10.30 ved Lotte Martin Jensen
B - Klassen lørdag den 2. maj kl. 9.30 ved Kristine Jersin
C - Klassen lørdag den 2. maj kl. 11.00 ved Kristine Jersin

2016:
Det foregår klassevis, og der er tre hold
A - Klassen Kr. Himmelfartsdag den 5. maj kl.10.30 ved Lotte Martin Jensen
B - Klassen lørdag den 7. maj kl. 9.30 ved Kristine Jersin
C - Klassen lørdag den 7. maj kl. 11.00 ved Kristine Jersin

2017:
A-klassen konfirmeres den 12. maj af Lotte Martin Jensen
B- og C-klasserne konfirmeres den 13. maj af Kristine Jersin

2018:
A-klassen konfirmeres Kr. Himmelfartsdag den 10. maj af Lotte Martin Jensen
B- og C-klasserne konfirmeres lørdag den 12. maj af Kristine Jersin