Torsdag d. 22. oktober 2020, Kl. 14:30 til kl. 16:30

”Menneskesyn til eftersyn” – foredrag ved Jacob Birkler

Blandt de største udfordringer i det danske samfund i dag finder vi et menneskesyn i forandring. Den største udfordring er dermed ikke økonomisk, men etisk. Flere penge kan gøre meget, men etik angår vores optik og dermed blik for mennesket. Hvor den samaritanske pligt førhen stod stærkt, er det nytte, som er blevet dagens målestok for de fleste beslutninger og valg. Den primære hjælp vi tilbyder hinanden er førstehjælp som erstatning for næstehjælp. Men hvordan ser der ud i linsesliberiet, hvor synet på mennesket udvikles?

Jacob Birkler er filosof, forfatter, underviser og debattør. Han er desuden tidligere formand for Det Etiske Råd (2010 - 2016), ph.d. i medicinsk etik, cand.mag. i filosofi og psykologi, og har skrevet en lang række bøger om etik og filosofi.

sogneeftermiddag