Menighedsrådet er den folkevalgte forsamling, der styrer sognets kirkelige og administrative anliggender. Desuden er kirkens præster fødte medlemmer af rådet.

Det er menighedsrådets pligt at skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse samt at virke for menighedens liv og vækst.