Hanne Langer Flyvholm

sognemedhjælper

tlf.: 42 83 40 27
e-mail: hanne@houlkaerkirke.dk

Funktioner:

  • Besøgstjenesten
  • Babysalmesang
  • Musikalsk legestue
  • undervisning af minikonfirmander
  • Kælderhygge, der er et åbent fællesskab for børnefamilier
  • Åben Familie
  • medvirken ved gudstjenester særligt tilrettelagt for de små