Hanne Langer Flyvholm

sognemedhjælper

tlf.: 42 83 40 27
e-mail: hanne@houlkaerkirke.dk

 

Hanne træffes i kirken efter aftale.

 

Funktioner:

  • besøgstjenesten
  • babysalmesang
  • musikalsk legestue
  • undervisning af minikonfirmander
  • kælderhygge, der er et åbent fællesskab for børnefamilier
  • åben Familie
  • medvirken ved gudstjenester særligt tilrettelagt for de små