Houlkær Kirkes mission er som kristen kirke at forkynde evangeliet om Jesus Kristus.

I Houlkær Kirke fejrer vi gudstjeneste sammen, vi underviser i troens indhold og praksis, gør noget sammen for og med hinanden og samtaler med mennesker om tro.

Den måde, vi er kirke på i Houlkær, bygger på følgende værdier:

1. Vi ønsker at være en kirke med højt til loftet. Vi vil skabe rammer for et fællesskab med plads til en mangfoldighed af mennesker og holdninger.

2. Vi ønsker at komme hinanden ved i et levende og varmt fællesskab.

3. Vi vil arbejde på gode relationer til Houlkær Sogns institutioner.

4. Vores selvforståelse er at være en moderne kirke, der møder moderne mennesker, hvor de er.

Handleplan:

Houlkær Kirke lægger hus til de folkekirkelige kerneydelser: højmesse, dåb, bryllup, begravelse, mini-konfirmander, konfirmander. Herudover kommer en række fællesskaber og aktiviteter, der forsøger at tilgodese forskellige aldersgrupper og interesser:

For børn:
Babysalmesang, legestue, dåbstræf, fortællegudstjenester, børnegudstjenester, børneprogram ved søndagens gudstjeneste, børnekor

For unge:
Ungdomsgudstjenester, pigekor, De grønne pigespejdere

For voksne:
Morgensang, sogneeftermiddage og –aftener, studiekreds, koncerter, Åben familie, Middag på tværs, Nørklegruppe, Voksenkor, kunstudstillinger.

Desuden forskellige enkeltarrangementer i løbet af året.