Velkommen til Houlkær Kirke 

Houlkær Kirke er en åben kirke midt i sognet.

  

I kirken lægger vi vægt på at skabe fællesskaber, og der foregår mange forskellige aktiviteter i kirken, som du har mulighed for at blive en del af.  

 

Når kirken er åben, er du meget velkommen til at søge ind i kirkerummet, tænde et lys, bede en bøn eller blot nyde stilheden.  

Valg til Houlkær menighedsråd 2024

 

Orienteringsmøde tirsdag d. 14. maj 2024 kl. 17.00

I Sognesalen holder vi menighedsmøde og orienteringsmøde om det kommende menighedsrådsvalg i Houlkær sogn.

 

Valgforsamlingen afholdes tirsdag d. 17.9.2024 kl. 17.00.

Ved menighedsmødet d. 14. maj vil vi præsentere de fremmødte for vores budget 2025 samt vores regnskab for 2023. Rådsmedlemmerne vil yderligere fortælle om vores menighedsrådsarbejde. Houlkær sogn er et af de sogne, som afholder menighedsrådsvalg hvert andet år i modsætning til det landsdækkende valg, som er hvert fjerde år, denne gang i 2024. Houlkær menighedsråd består af 8 valgte medlemmer.

 

Vi ser frem til at byde alle interesserede velkommen til vores menigheds- og orienteringsmøde samt opfordre til, at nye overvejer, om de vil melde sig til at indgå i det fremtidige menighedsråd ved valgforsamlingen den 17.9.24. Ved valgforsamlingen d. 17.9.2024 udarbejdes der opstillingsliste/lister.

Er der ikke valgt et fuldtalligt menighedsråd på valgforsamlingen, afholdes ekstraordinær valgforsamling tirsdag d. 24.9.24

Forekommer der flere lister, udskrives der valg, som finder sted tirsdag d. 19.11.24.

 

På vegne af menighedsrådet og valgbestyrelsen

Anne Verner Hansen formand for menighedsråd og valgbestyrelse

Kirkekontoret er åbent mandag til fredag fra kl. 09.00 - 13.00 eller efter aftale. 

Henvendelser vedr. attester skal dog rettes til:

Kirkekontoret i Asmild Kirke 

86 67 36 16 

 

 

 

Konfirmandindskrivning 

Datoerne for konfirmationerne i Houlkær Kirke i 2025 kan ses her.

 

Der vil umiddelbart efter højmessen søndag d. 29. september være konfirmandindskrivning for eleverne fra Houlkærskolens 9.B og 9C i kirkens sognelokaler.

 

Datoen for indskrivning for Houlkærskolens 9A og Nordre Skoles specialklasse kommer snarest.