Velkommen til Houlkær Kirke 

Houlkær Kirke er en åben kirke midt i sognet.

  

I kirken lægger vi vægt på at skabe fællesskaber, og der foregår mange forskellige aktiviteter i kirken, som du har mulighed for at blive en del af.  

 

Når kirken er åben, er du meget velkommen til at søge ind i kirkerummet, tænde et lys, bede en bøn eller blot nyde stilheden.  

Indkaldelse til ordinært årsmøde i Houlkær Sogns Menighedspleje søndag den 3. marts 2024 kl. 11.30

Dagsordenen er som følger:

 

1 - Valg af dirigent

2 - Bestyrelsens beretning

3 - Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår

4 - Budget for indeværende regnskabsår

5 - Indkomne forslag:

6- Valg af bestyrelsesmedlemmer (Årsmødet vælger tre. 1 for et år og 2 for to år - Inger Hove, der er valgt for to år, er på valg i år)

7 - Valg af revisor (i lige år - altså i år - Lars Flyvholm er revisor pt)

8 - Valg af 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant

9 - Eventuelt

 

 

Alle medlemmer af folkekirken i Houlkær Sogn og sognebåndsløsere til præsterne her har stemmeret og er valgbare.

 

Forslag jfr. punkt 5 sendes til formanden, Lotte Martin Jensen lomj@km.dk eller via brev Houlkær Kirke Odshøjvej 7a, 8800 Viborg, att. Lotte Martin Jensen.

Forslagene skal være os i hænde senest 14 dage før mødet.

Minikonfirmandforløb

Vi afholder vores minikonfirmandundervisning med en sjov og festlig minikonfirmandweekend samt et par undervisningsgange inden weekenden. Minikonfirmandundervisning og weekendforløbet er for alle børn i Houlkær sogn på 3. klassetrin. Så skynd jer at sætte kryds i kalenderen allerede nu!

Og minikonfirmandundervisningen foregår: torsdag d. 23. maj, torsdag d. 30. maj, torsdag d. 6. juni og torsdag d. 13. juni.

Vi afslutter minikonfirmandforløbet med minikonfirmandweekenden lørdag d. 15. juni – søndag d. 16. juni. Her skal vi både være inde og ude. Vi laver bål sammen, hygger os, leger og hører fortællinger. Der kommer en indbydelse med tilmeldingsblanket senere.

Det er gratis at være minikonfirmand og alle er velkomne.

 

Vi glæder os til at se jer og håber, I vil være med!

Sogneindsamlingen 2024

Gå en tur og red liv!

Søndag den 10. marts 2024 samler Folkekirkens Nødhjælp ind til mennesker i nød, og din hjælp kan være med til at redde liv.

 

Vær med!
Hvert år er mennesker i nød i stand til at sikre sig selv en stabil indkomst eller mad på bordet med hjælp fra pengene fra Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling.

Du kan melde dig som indsamler hos din lokale indsamlingsleder. Kontakt allerede nu Anne Verner Hansen på 61673349 eller avh1110@gmail.com for at melde dig som indsamler. Du kan også tilmelde dig på blivindsamler.dk.

 

”Den årlige sogneindsamling er en god og meningsfuld måde for familier at være sammen på, og det samler folk om en vigtig sag,” siger Anne Verner Hansen, indsamlingsleder i Houlkær sogn 

Fokus på at hjælpe ved katastrofer

I løbet af 2023 har Folkekirkens Nødhjælp hjulpet til ved flere katastrofer rundt om i verden. Lige nu er der fødevarekrise i Malawi, samtidig raser krigen fortsat i Ukraine, og tørken på Afrikas Horn har aldrig været værre.

Det er lige dér, midt i katastrofen, at udsatte mennesker har brug for akut nødhjælp for at overleve. 

Søndag den 10. marts 2024 samler vi derfor ind til mennesker, som rammes af katastrofer verden over.