FØDSEL OG DÅB

Fødsel og faderskabet

Fødsel

Et barns fødsel skal anmeldes inden 14 dage. Det påhviler jordemoderen at foretage anmeldelsen til personregisterføreren. Kun i de tilfælde, hvor et barn er født uden en jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen her.

Bemærk venligst, at selv ved hjemmefødsler skal forældrene ikke anmelde fødslen, hvis en jordemoder har været med.

 

Faderskab

Er moren gift, anses hendes ægtefælle for far til barnet. Det er selvfølgeligt muligt at gøre indsigelser, hvis man mener, dette ikke er tilfældet.

Er moren ikke gift, skal faderskabet anmeldes senest på 28. dag efter fødsel. Sædvanligvis skal mor og far blot afgive en omsorgs- og ansvarserklæring, der medfører fælles forældremyndighed.

Man kan læse mere om faderskab på borger.dk

Dåb

Langt de fleste dåb er barnedåb, hvor barnet samtidig får sit navn. Nogen bliver døbt senere i livet f.eks. før konfirmation. Der er ingen øvre grænse for, hvor gammel man må være. Alle har ret til at blive døbt. Ved dåben bliver man medlem af Den Danske Folkekirke.

I Houlkær Sogn finder dåb sædvanligvis sted i højmessen, der er kl. 10.30 alle søn- og helligdage. Dåben aftales med enten en af kirkens præster eller ved henvendelse til kirkekontoret. Kordegnen kontakter jer mht. barnets cpr-nr. evt. navn og personer, der skal stå fadder (her er der brug for navn og adresse).

Forud for den store dag afholdes dåbssamtale med præsten, der vil gennemgå, hvordan dåben foregår, og hvad det betyder at blive døbt.

Man kan læse mere om dåb på folkekirken.dk