Kirkerummet

Kirkerummet

Kirkerummet er et enkelt, smukt og velproportioneret rum, der har en stemning, der indbyder til ro, fordybelse og andagt.

Taget bliver båret af store, hvidmalede trækonstruktioner. Gulvet er udført med lyse naturstensfliser, og væggene er vandskurede og hvidmalede.

Dagslyset er styret via høje vinduer og højtsiddende ovenlys, så det kulminerer omkring alteret.

Kirkerummet er udformet ud fra idéen om den store kirke i den lille, således at der i det daglige er ca. 150 pladser og med sideskibene inddraget ca. 210.

Kirken er tegnet af Sahls Tegnestue, Aarhus.

Alterbillede

Alterbilledet er malet af kunstneren Sonny Tronborg.

Det er udført på birketræsplader med 24 karats bladguld, lak, olieemalje, blyant og fernis.

Motivet er fra Matt. 27, 51-54, hvor det beskrives, at forhænget ind til det allerhelligste i det jødiske tempel blev flænget fra øverst til nederst efter Jesu død. Den gyldne farve peger fra langfredagens mørke drama frem mod påskemorgen.

Der er ingen personer på korsene. Derved bliver billedet ikke fastlåst til den historiske situation, men det bliver muligt for den, der deltager i gudstjenesten, at se sig selv som en af de mange ved foden af korset der siger: "Sandelig, denne var - og er - Guds søn".

Trækorset

Trækorset er udført af kunstneren Niels Pjedsted, der også har skænket det til kirken.

Værkets titel er ”Korsets gåde”, hvilket refererer til Grundtvigs påskesalme ”Hil dig frelser og forsoner” med stroferne ”Ja, jeg tror på korsets gåde, gør det, frelser af din nåde”.

Korset er lavet af gamle jernbanesveller og jernskrot.

Værket tematiserer det mystiske ved korset, der kan være svært at begribe. En rusten jernring fungerer som glorie, og symboliserer korsets hellighed. På korset er også en rusten jernkæde, som er sprunget i stykker, som et billede på korsets og påskemorgens sejr over døden.

Korset er flytbart og følger derfor også med, når gudstjenesten ved særlige lejligheder afholdes udenfor i det fri.

Døbefont

Døbefont og prædikestol er som hele kirkerummet enkle og geometriske i deres opbygning. Døbefonten er kun lidt forarbejdet ved foden og gradvist mere opefter for at give den karakter af noget, der står fast "på klippen".

Frisen er af Sonny Tronborg og kan give associationer til frø, der lægges i jorden og spirer.

Dåbsfadet og altersølvet er lavet af guldsmed Gunnar Andresen, Viborg. 

Mindelys

Lysstenen er udarbejdet af en lokal billedhugger, så den matcher døbefonten og glider ind i kirkerummet uden at tage for meget fokus.

Stenen giver de kirkesøgende mulighed for at tænde et lys og lade dette forbindes med et håb, et minde, en bøn eller blot et roligt øjeblik.

Kirkens instrumenter

Orgelet er bygget af P. Bruun og Søn Orgelbyggeri og det er fra 1993. Orgelet har to manualer og pedaler samt 17 stemmer.

Orgelet blev renset og udbygget i 2021, hvor en trompetstemme også kom til.

Orgelet er velklingende og godt afstemt efter kirkerummet.

I kirken er der også et hvidt Yamaha flygel, der sammen med orgelet anvendes ved kirkelige handlinger og koncerter.    

Klokketårnet

Klokkestabelen er inspireret af de klokkehuse, som man kan finde især ved sønderjyske landsbykirker.

På toppen ses en pelikan, der mader sin unge med sit eget blod. Dette gamle symbol på Kristi barmhjertighed er medtaget her som bindeled til den oprindelige sognekirke, Asmild, hvor det også findes.

I tårnet hænger én klokke, støbt i Frankrig. Indskriften er forfattet af biskop Georg S. Geil og lyder: "Gud Fader Søn og Helligånd, behold din kirke i din hånd og hold min sang i live".