I årets løb fejrer vi gudstjenester, der afviger lidt fra højmesse-formen, og som ofte lægger særligt vægt på musikken:

 

De ni læsninger

En liturgisk gudstjeneste op til jul. Læsninger, salmer og musikstykker veksler mellem hinanden og forbereder os på den kommende højtid.

 

Musikgudstjeneste

Vi tilstræber altid at afholde en tema-gudstjeneste i løbet af foråret. I mange år blev der afholdt spillemandsmesse i kirken, men i det senere år har der været andre værker, som kirkens organister og kor har arbejdet med.  I 2022 vil kirken danne rammen for "Livsmessen", som falder som en del af Viborgs Kirkemusikfestival.

 

Skærtorsdagsgudstjeneste

Nadvergudstjeneste som fejres om aftenen. Inden gudstjenesten er der indbudt til påskemåltid med lammesteg og påskelæsninger i sognesalen. 

 

Allehelgen

Er dagen hvor vi mindes de mennesker, vi har mistet. I Houlkær Kirke læser vi navnene op på de mennesker, der er døde i sognet i det forgangne år. Vi giver plads for stilhed og eftertanke - også for stemningsfuld musik.