MENIGHEDSRÅDETS ARBEJDE

Menighedsrådet

Menighedsrådet er den folkevalgte forsamling, der styrer sognets kirkelige og administrative anliggender. Det er menighedsrådets pligt at skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse samt at virke for menighedens liv og vækst.

 

Rådet er arbejdsgiver for alle ansatte ved kirken udover præsterne og har ansvar for kirkens økonomi. Medlemmerne af menighedsrådet vælges for 2 år ad gangen, og der er valg i lige år. Der er 8 valgte medlemmer og derudover er præsterne også medlemmer af menighedsrådet. Her kan du finde information om, hvem der sidder i menighedsrådet.

 

Menighedsrådet holder ca. 11 møder om året, og som hovedregel er møderne placeret den anden torsdag i måneden kl. 19.00. Alle møder er offentlige og beslutningsprotokollater fra møderne kan du finde nedenunder.

Mødedatoer

Menighedsrådet mødes som udgangspunkt den 2. torsdag i måneden

kl. 19.00 i kirkens sognesal på følgende datoer i 2024:

(Dagsorden kan ses ved at klikke på datoen.)

 

15. august

12. september

10. oktober

14. november

Mødeprotokoller 2024

Her kan du se beslutningsprotokollater fra menighedsrådsmøderne i 2024

 

13. juni

16. maj

11. april

14. marts

8. februar 

11. januar - mødet er aflyst

 

Mødeprotokoller 2023

Her kan du se beslutningsprotokollater fra menighedsrådsmøderne i 2023

 

14. december

9. november

12. oktober

14. september

17. august

15. juni

11. maj

13. april

9. marts

9. februar

19. januar - ekstraordinært

Mødeprotokoller

Hvis du ønsker indsigt i tidligere protokoller, skal du kontakte kirkekontoret