Hver fredag kl. 10.15  mødes vi i kirken til en lille andagt. 

Der syges et par salmer, der læses en tekst, der knytter sig til den kommende søndag og der bedes en bøn

Efter andagten mødes vi til kaffe og en lille sludder i våbenhuset.