Kirkens historie

Houlkær Kirke blev indviet palmesøndag den 12. april 1992, og det var også i denne forbindelse Houlkær Sogn blev udskilt fra Asmild Sogn.

I 900 år havde Asmild ellers været kirke for hele området øst for Viborg søerne, men pga. stor befolkningsvækst i området var der behov for et nyt sogn. Det var bl.a. i forbindelse med bygningen af etagebyggeriet Houlkærvænget i begyndelsen af 1970’erne, at befolkningsvæksten i området tog til, og efterhånden udviklede Houlkær sig til at være et helt nyt lokalsamfund.

De første gudstjenester i Houlkær blev holdt i 1975 i det nye Viborg Amtsgymnasiums aula. I begyndelsen blot én gang om måneden, senere blev det udvidet til to gange om måneden. Denne ordning med gudstjeneste i gymnasiets aula kunne dog kun være midlertidig. Der var ikke mulighed for andre aktiviteter i aulaen. Konfirmandundervisningen måtte fortsat foregå i Asmild præstegård. Man måtte se sig om efter at få sine egne lokaler. Det meste optimale var at få en ny kirke. Men i Viborg var man i færd med at opføre Søndermarkskirken, og derfor havde man ikke råd til også at bygge en kirke i Houlkær lige med det samme.

En foreløbig løsning blev fundet, da man i 1980 lejede en vandrekirke af Kirkefondet, og den blev opstillet centralt i området som nabo til forretningscentret. Ved en ”vandrekirke” forstås en midlertidig, meget beskeden bygning, som kan flyttes et andet sted hen, når man har fået sin ”rigtige” kirke.

I 1985 begyndte det nyvalgte menighedsråd at planlægge den nye permanente kirke. Efter besøg i en række nye kirker blev der taget kontakt til arkitektfirmaet Sahls Tegnestue, Aarhus, som efter samtale med menighedsrådet og et idéudkast fik opgaven. Det første spadestik til den nye kirke blev taget i december 1990, og grundstenen blev nedlagt ved en lille højtidelighed den 12. april 1991.

Der var delte meninger om, hvad den nye kirke skulle hedde. Der blev udskrevet en konkurrence, hvor man kunne komme med forslag til navnet på den nye kirke. Nogle mente, den burde hedde Gammel Asmild Kirke, da den lå i Gammel Asmild. Men dels mindede det for meget om Asmild Kirke, dels var det en helt ny kirke, der blev opført. Andre forslag var Nørresø Kirke og Granada Kirke, men et flertal mente, den skulle hedde Houlkær Kirke opkaldt efter den gård, som mange grunde blev udstykket fra. Efterhånden vandt navnet Houlkær udbredelse til ikke alene at gælde kirken, men også skolen og hele området.

Kirken er placeret i forbindelse med Houlkær Centret, og ligger således centralt i sammenhæng med forretninger, institutioner og skoler i området. Dette afspejler også kirkens selvforståelse, som en integreret del af lokalsamfundet. Der har altid været et godt forhold til andre aktører i sognet, og et eksempel herpå er det fælles blad ”Houlkær Nyt”, der også fungerer som kirkeblad.

Der er fra begyndelsen lagt vægt på, at kirken på én gang skulle være et hus, der åbnede sig mod det omgivende samfund, og et hus, hvori man for en tid var kaldt ud af dette samfund for i stilhed og fred at lytte til Ordet, som ikke var fra menneskets verden.