Menighedsplejen i Houlkær

Houlkær Sogns Menighedspleje blev stiftet i efteråret 2020 med det primære formål at sikre muligheden for at udbetale julehjælp til sognets trængte børnefamilier efter omstruktureringen af Viborg Bys Menighedspleje.

 

Julehjælp er fortsat menighedsplejens størst indsatsområde, men aktiviteterne er nu udvidet med en spirerende besøgstjeneste.

 

Tiltag som sorggrupper, våge- og aflastningstjeneste, mandefællesskaber, sommerlejre/feriehjælp, fælles juleaften og meget mere, der mange steder hører under menighedsplejen, tilbyders i viborg på tværs af sognegrænser af Kirkernes Sociale Arbejde, som Houlkær Sogn også er den del af.

Julehjælpen

Indsamling til julehjælp

Igen i år er det muligt at ansøge om julehjælp i Houlkær kirke.

Det er en speciel tid vi lever i, hvor mange har store økonomiske udfordringer. Både mad, el og varme har nået nogle højder, der for mange er uoverskuelige. Vi forventer derfor stor søgning til vores julehjælp og har derfor ekstra megen brug for jeres hjælp i år, så vi kan hjælpe så mange som muligt.

Vi har planlagt forskellige tiltag og arrangementer, hvor det bliver muligt at støtte, det være sig både med penge, gevinster til vores tombola og indpakkede gaver til børn. Sidste år blev vi kontaktet angående muligheden for at donerer julegaver til børn. Vi modtog nogle flotte indpakkede gaver, hvorpå der stod hvilken alder og hvilken køn gaven var tiltænkt. Denne mulighed/ide vil vi hermed gerne opfordre jer til at være med i.  Gaverne afleveres i kirken.

I forbindelse med vores juletræstænding, bliver det muligt at købe lodsedler, konfirmandernes julepynt og ”Engle sten”. Vi afholder koncert, hvor billetsalget går til julehjælpen. Der vil være lotteri i forbindelse med Lucia aften, de 9 læsninger og ”syng julen ind”. 

I december vil der være salg i våbenhuset af ting fra nørkleklubben og ”julekuverter”, hvor det er muligt, at købe kuverter til flg. priser: 100 kr., 250 kr. eller 500 kr. Ved køb af en sådan ”julekuvert” doneres beløbet til julehjælpen.  På forhånd TAK for jeres støtte.

Man kan støtte julehjælpen på mobilepay 995883

Besøgstjeneste

Houlkær Sogns Menighedspleje starter besøgstjeneste

Med initiativet ønsker vi fra Houlkær Kirkes side at bidrage til at bekæmpe ensomhed og styrke fællesskaberne her i Houlkær.

Der kan være mange grunde til, at et menneske er kommet til at leve et ensomt liv udenfor de sociale fællesskaber, som mange andre deltager i til dagligt. Og en besøgsven kan gøre en verden til forskel i et ensomt menneskes liv. Det at drikke en kop kaffe sammen eller at have en samtale med en anden, det bringer glæde ind i éns hverdag.

Men det vellykkede besøgsvenskab er ikke kun en glæde for den, som får besøg. Som besøgsven møder man et menneske, som ofte er et sted i livet, hvor der er mange tabsoplevelser og mangel på menneskeligt nærvær. Man kan derfor være med til at gøre en stor forskel – og har man lyst og evner til at møde sit medmenneske lige der, hvor vedkommende er – vil begge parter blive beriget.

En besøgstjeneste består af en gruppe frivillige besøgsvenner, der har lyst og overskud til at besøge et andet menneske, som trænger til kontakt og nærvær. Tjenesten ledes af en lille gruppe fra Houlkær Kirke bestående af sygeplejerske Arne Djernes Nielsen og sognemedhjælper Hanne Flyvholm. Denne gruppe står for rekrutteringen af besøgsvenner og koordinering af besøgene. De frivillige besøgsvenner vil komme til at indgå i et fællesskab af besøgsvenner, hvor der vil være tilbud om fælles erfaringsudveksling og kursusaftener.

Hvis du skulle have lyst til at blive klogere på, hvad det indebærer at være besøgsven, er du meget velkommen til at kontakte os. Der ligger også en folder i våbenhuset omkring besøgstjeneste og besøgsven.

Kontakt

Odshøjvej 7A

8800 Viborg

 

Lotte Martin Jensen – 29 33 64 09

 

CVR: 41 77 37 07

MobilePay: 99 58 83

Kontonr: 5350 – 244768

 

 

Bestyrelse

Lotte Martin Jensen – formand

Mogens Futtrup – kasserer

Hanne Langer Flyvholm

Cordelia Johnston

Lina Knorborg

Inger Hove

 

 

Skattefradrag af støtte

Når du støtter os, kan du få skattefradrag for op til 18.300,- kr. (2024) om året (efter Ligningslovens § 8a).