Højmessen i Houlkær Kirke er altid søndag og helligdage kl. 10.30 - med få undtagelser ved højtider.

Ved Houlkær Kirke er der ikke ansat en kirkesanger til af lede sangen. Det gør i stedet kirkens pigekor.

Gudstjenestens ind- og udgangsbøn samt læsningerne i formessen varetages af frivillige læg-læsere.

 

Musikken og salmerne veksler mellem nyt og gammelt. Og der inddrages gerne nyere salmer, der ikke er at finde i salmebogen.

 

I kirkenrummet er opsat projektorer, der bruges flittigt i højmessen både til tekster og til inddragelse af billeder i gudstjenesten.

 

Du kan finde liturgien for højmessen i Houlkær Kirke her: Højmesseliturgi

Søndagens tekst

Læs søndagens tekst